MAČEVANJE U BEOGRADU POČETNA STRANA  


IGRE S MAČEVIMA

Igra je takođe forma scenske umetnosti a plesna borba poseban vid scenske borbe. Kroz igru i muziku, koji su u tesnoj vezi, igrači plesne borbe izražavaju neki borbeni detalj dramskog sadržaja koji u osnovi uvek ima neku scensku radnju – fabulu ili ekspresiju. Ta radnja se “priča” nemim jezikom pokreta i figura tela i oružja.

Mešavina igre i borbe karakteristična je za sve stare narode. Tako, na primer, ples u kome lovci pobeđuju nacrtane zveri (lovački ples) - istovremeno je bio igra, improvizacija i akcija koja je imala sakralni smisao. Slično je bilo i sa ratničkim i vojnim plesovima, obredima inicijacijama ili imitacijama bitki. Za njih je karakteristična forma i upotreba borbenog stava uz korištenje hladnog oružja. Oni su se kao takvi sačuvali sve do 20 veka u gotovo svih naroda uz veću ili manju modernizaciju.

  S jedne strane niz pokreta mnoštva etničkih i ratničkih igara, poklona, gestovi, inicijacija itd. su veoma slični mačevalačkim pozdravima, poklonima, zakletvama. S druge strane veliki broj etničkih igara i plesova starih naroda se odvija kroz igru sa mačevima sabljama i drugim hladnim oružjem. S treće strane mnoštvo baletskih ostvarenja ima za deo svog sadržaja imitaciju borbe kroz igru i zahteva, u tom smislu, koreografsku artikulaciju scenske borbe. 

Vrste plesne borbe

Plesna borba se javlja u dva osnovna oblika:

a) etnička igra

b) umetničko (baletsko i dramsko-muzičko)

U prvom slučaju je reč o mnoštvu folklornih i kultnih igara širom planete u kojima razni narodi igraju svoje plesove, uz mačeve i drugo hladno oružje, vezane za njihovu istoriju i tradiciju. Za neke od ovih igara se zna poreklo ali za većinu su kako autori tako i vreme nastanka i poreklo – nepoznati. Ove igre uglavnom spadaju u sadržaj nacionalne kulture tih naroda. Etničke borbene igre po svojoj tehničko-izvođačkoj komplikovanosti najčešće nisu teški za izvođenje i prilagođeni su izvođačkim sposobnostima onih koji nisu profesionalni igrači tj. igrački obrazovani.

U drugom slučaju reč je o umetničkim ostvarenjima raznih kompozitora koja se igraju kao deo uobičajenog repertoara baletskih kuća širom sveta. Mnogi baleti kao deo tematike, naime, imaju događaje u kojima postoje scene borbi hladnim oružjem. Ove igre izvode, zbog njihove složenosti, profesionalni igrači. Ovde spadaju i izvesna ostvarenja muzičke drame i opere, u kojima se takođe, u skladu sa libretom, izvode određene prateće scene borbe hladnim oružjem.

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT