MAČEVANJE U BEOGRADU    
....
ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"
www.macevanje.org

 

ARHIV MAČEVANJA JUGOSLAVIJE
kneza Andreja Aleksandroviča Gardenina

 

 

 

          Poštovani gosti, nakon višegodišnjeg rada završena je digitalizacija dela veoma obimne dokumentacione građe iz oblasti MAČEVALAČKOG SPORTA na prostoru Jugoslavije, a koju je prvi istoričar jugoslovenskog mačevanja knez ANDREJ ALEKSANRDOVIČ GARDENIN tokom 50 godina rada sakupio i poklonio Nacionalnom centru za evropsko mačevanje i Mačevalačkom klubu "Sveti Đorđe" sa zahtevom da ista bude publikovana pod imenom Arhiv mačevanja Jugoslavije. Pored građe koja se odnosi na sportsko mačevanje digitalizovana je i vredna gradja iz oblasti SCENSKOG MAČEVANJA. Reč je o fotodokumentaciji kneza Andreja Aleksandroviča Gardenina sa snimanja 10 filmova strane koprodukcije na prostoru bivše Jugoslavije i mnoštvu dokumenata vezanih za nastavu scenskog mačevanja i scenarija scenskih borbi njegovog očuha, profesora scenskog mačevanja, Konstantina Konstantinoviča Egera.

         Originalna dokumantacija vezana za SPORTSKO MAČEVANJE, nakon publikovanja u digitalnog formi na ovom linku, biće predata Arhivu Jugoslavije a sva originalna dokumentacija vezana za SCENSKO MAČEVANJE, nakon publikovanja u digitalnoj formi na ovom linku, biće predata Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu.

         Svi digitalizovani sadržaji arhive kneza Andreja Aleksandroviča Gardenina, koji će po prvi put biti dostupni najširoj javnosti radi upoznavanja i proučavanja istorije sportskog mačevanja na prostoru bivših Jugoslavija, postavljaće se na ovom linku sukscesivno po godinama svakog meseca.

         Digitalizovana građa za SPORTSKO MAČEVANJE se sastoji od publikovanih informacija o sportskom mačevanju na prostoru Jugoslavije u periodu:

 

- 1908-1941

- 1941-1960

- 1961-1966

- 1967-1970

- 1971-1972

- 1973-1974

- 1975-1976

- 1977-1978

- 1979-1980

- 1980-1982

- 1983

- 1984-1985

- 1986-1987

- 1988-1989

- 1990-1993

 

 

          Digitalizovana građa za SCENSKO MAČEVANJE se sastoji od:

 

-Arhiv filmova (Andrej Gardenin)

-Skripte predavanja scenskog mačevanja na FDU Konstantina Konstantinoviča Egera

-Dnevnici Konstantina Konstantinoviča Egera sa časova na FDU od 1952 do 1965

-Biografija Konstantina Konstantinoviča Egera,profesora scenskog mačevanja na FDU 1951-1965

 

 

*

 

 

VITEŠKO, DVORSKO I GRADJANSKO MAČEVANJE U BEOGRADU
Prva kompletna istoriografija mačevanja u
Beogradu od 14. do 20. veka

Istorija mačevanja u Srbiji - POKLON PRIMERAK (PDF)

VOJNO MAČEVANJE U SRBIJI 1804-2014Vojno mačevanje u Srbiji - POKLON PRIMERAK (PDF)

 

          Poštovani gosti, radi boljeg razumevanja i praćenja izložene arhivske građe preporučujemo da se upoznate sa knjigama koje možete ovde besplatno u PDF formatu preuzeti sa našeg sajta:

-Viteško, dvorsko i građansko mačevanje u Beogradu od 14 do 20. veka

- Vojno mačevanje u Srbiji od 1804 do 2014

 

 

ARHIV MAČEVANJA JUGOSLAVIJE
kneza Andreja Aleksandroviča Gardenina

 

 

 

 

SPORTSKO MAČEVANJE (1908 -1993)

 

 

 

 

 

SCENSKO MAČEVANJE

 

 

 

 

ARHIV FILMOVA

 

 

 

 

vinjeta

 

Skripte predavanja scenskog mačevanja
Konstantina Konstantinoviča Egera

 

 

 

 

vinjeta

 

Dnevnici Konstantina Konstantinoviča Egera
sa časova na FDU od 1952 do 1965

 

vinjeta

 

Scenariji scenskih borbi Konstantina Konstantinoviča Egera
za pozorišne predstave

vinjeta

 

Biografija Konstantina Konstantinoviča Egera,
profesora scenskog mačevanja na FDU od 1951 do 1965

*** U PRIPREMI ***

   

 

 

 

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT