MAČEVANJE, knjige, izdanja 2016/1, Aleksandar Stanković  
 


....
ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"
www.macevanje.org

Tri najveća protivnika dobrog mačevanja
(i svega drugog)
Aleksandar Stanković

 

 

Edicija „RAPIR“,
knjiga XI
Beograd, 2016

 

Izdavač
Centar FABULA NOSTRA

 

Knjiga o tri najčešće i najveće prepreke sa kojima se susreće svaki početnik u mačevanju,

a koje najviše otežavaju savladavanje ove, kao i bilo koje druge veštine.
Rezultat višedecenijskog praktičnog rada sa polaznicima svih uzrasta i generacija.
Svojevrsni osvrt na savremenost i kritika hipermodernog „vaspitanja“ čoveka.

 

Džepno izdanje (80X120), 120 strana; cena 200 din
ŠKOLA MAČEVANJA „SVETI ĐORĐE“
WWW.MACEVANJE.ORG

 

 

 


 

 

 

 

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT