MAČEVANJE - MAČEVI - ISTORIJA I SISTEMATIKA  
 


....
ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"
www.macevanje.org

KRATKA ISTORIJA MAČA
za
MAČEVAOCE I SCENSKE UMETNIKE

Aleksandar Stanković

 

 

Knjiga “Kratka istorija mača” namenjena je mačevaocima, scenskim umetnicima i svima koji žele da steknu ne stručna već elementarna znanja iz ove oblasti, a vezano za opštu kulturu.
Kratka istorija evropskog mača i sistematika evropskih mačeva je izložena kroz sledeća poglavlja:

Mač u vremenu i vreme u maču
Nastanak mača
Uzroci istorijske raznovrsnosti mačeva
    1) Promene u metalurgiji
    2) Promene u zaštitnoj opremi
    3) Prilagođavanje taktike borbe različitim protivnicima
Istorijska sistematika mačeva
    1) Mačevi starog veka
        Bronzani mačevi
        Gvozdeni mačevi
    2) Mačevi srednjeg veka
        Mačevi ranog srednjeg veka (5-10 vek)
        Mačevi razvijenog srednjeg veka (10-13 vek)
        Mačevi poznog srednjeg veka (13-15 vek)
            Poluvojno-polucivilni mačevi
            Vojnički mačevi krajem srednjeg veka
    3) Novi vek (16-18 vek)
        Civilni mačevi 16. veka
        Vojnički mačevi 16. veka
        Civilni mačevi 17. veka
        Vojni mačevi 17. veka
        Civilni mačevi 18. veka
        Vojni mačevi 18. veka
    4) Moderno doba (19-20. vek)
        Civilni i vežbovni mačevi 19-20 veka
        Vojni mačevi 19-20 veka

 

 

 

  U knjizi je, takođe, u PRILOZIMA izloženo još nekoliko tema vezanih za mač i mačeve: „Teški ili laki mačevi?“ – poređenje i odnosi između lakih i teških mačeva u borbi. (Granični rasponi težina, uslovnost opsega težina, težina mačeva i tehnike mačevanja, odnos težine i efikasnosti mačeva) „Dugački ili kratki mačevi?“ – poređenje i odnosi između dugačkih i kratkih mačeva u borbi. „Mačevanje neuparenim(različitim) mačevima“ – poređenje i odnosi između različitih tipova mačeva u borbi. Tehnike i taktike upotrebe različitih (neuparenih) mačeva u borbi.

Knjiga je izašla iz štampe u junu 2015. godine kao separat enciklopedije “Klasično mačevanje”.

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT