MAČEVANJE U BEOGRADU    
....
ŠKOLA MAČEVANJA
"SVETI ĐORĐE"
www.macevanje.org

 

 

“Bumbu no iši” – “Pero i mač su u skladu”.
Za lenj i tup duh nedostižno je majstorstvo u mačevanju pošto oštrinu maču daje samo oštar duh koji ga vodi. Pametan čovek, zato, učenje mačevanja uvek započinje s onim što najbolje brusi i oštri duh:
s ljubavlju prema čitanju - knjigom.
Majstorstvo i vrsnost u mačevanju, svakoj veštini i životu uopšte, dakle, temelje se na kulturi pera jer jedino nas slova odvajaju od tuposti duha - divljaštva, prostaštva, neukosti i ropstva.


"Dnevnik učitelja mačevanja", Aleksandar Stanković

 

 

ISTINITI DVOBOJI

 

 

   DETALJNIJE O SVIM NAŠIM PROGRAMIMA NA

www.macevanje.org

  

*

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* KONTAKT