MAČEVANJE U BEOGRADU    
....
ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"
www.macevanje.org

 

 

TRI VRSTE
MAČEVANJA

KOJE
MAČEVANJE?

 

Neuk mačevalac svoju borbu temelji samo na neposrednom reagovanju i trenutnom snalaženju u situaciji - refleksu i instinktu.
On se, dakle, bori sa posledicama sprovođenja protivnikovog plana.
Dobar mačevalac svoju borbu temelji na misaonom i intuitivnom viđenju situacije pre nego što se ona dogodi i reagovanju u skladu sa očekivanim.
Misao i intuicija koji dokučuju i spremno unapred čekaju šta će protivnik učiniti pre nego što bilo šta učini,
beskrajno su brži od bilo kakvog reaktivnog i refleksnog reagovanja na ono što je protivnik učinio.
Takav mačevalac, dakle, protivniku ne dozvoljava da napravi i sprovede svoj plan.
Vrstan mačevalac se ne rve sa događajima niti ih predupređuje već ih stvara
gradeći svoju borbu na sopstvenom planiranju i kreiranju događaja - namećući protivniku svoj plan.
Majstor veštine se ne odriče ni neukog ni dobrog ni vrsnog u sebi.
On mačevanju prilazi kao i svaki mudar čovek svemu u životu – svestrano
tj. uzimajući SVE ali sa MEROM za SVE.
 

 

 

 

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT