MAČEVANJE U BEOGRADU    

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"

 

 

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

        Поштовани мачеваоци, ради бољег учења и увежбавања радњи на часовима мачевања до даљег ће бити на овом линку, суксцесивно у циклусима постављане фотографије из свих области мачевања које се упражњавају у нашој школи. Све фотографије су преузете из Енциклопедије класично мачевање (Александар Станковић, 2017) Текстуалне детаље, прецизнија упутства, врсте и изглед вежби за савладавање акција можете наћи или у Енциклопедији и Речнику мачевалачких термина, или на самим часовима мачевања.

 

ОБЛАСТ I

ДУЕЛНО МАЧЕВАЊЕ

1. Разоружања полугом

Разоружање 1

     

 

Разоружање 3

     

 

Разоружање 5

     

 

Разоружање 10

     
 

 

2. Разоружање наоружаном руком

Разоружање 1

 

   

Разоружање 5

   

   

Разоружање циркуларно

     

     

 

3. Фиксирања

Фиксирање 1

   

Фиксирање 4

     

Фиксирање 17

     

 

4. Разоружање гардбатманом

   

 

5. Разоружање хватом

Хват 1

   

Хват 2

   

Хват 3

     

Хват 4

     

 

6. Ослобађање од фиксирања

Ослобађање од фиксирања 1

     

Ослобађање од фиксирања 2

   

Ослобађање од фиксирања 3

     

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* KONTAKT