MAČEVANJE U BEOGRADU    

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"

 

 

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

        Поштовани мачеваоци, ради бољег учења и увежбавања радњи на часовима мачевања до даљег ће бити на овом линку, суксцесивно у циклусима постављане фотографије из свих области мачевања које се упражњавају у нашој школи. Све фотографије су преузете из Енциклопедије класично мачевање (Александар Станковић, 2017) Текстуалне детаље, прецизнија упутства, врсте и изглед вежби за савладавање акција можете наћи или у Енциклопедији и Речнику мачевалачких термина, или на самим часовима мачевања.

 

ОБЛАСТ I

ДУЕЛНО МАЧЕВАЊЕ

1. Разоружања полугом

Разоружање 1

     

 

Разоружање 3

     

 

Разоружање 5

     

 

Разоружање 10

     
 

 

2. Разоружање наоружаном руком

Разоружање 1

Разоружање 5

 

3. Фиксирања

Фиксирање 1

Фиксирање 2

 

4. Разоружање гардбатманом

 

5. Разоружање хватом

Хват 3

Хват 4

Хват 2

 

6. Ослобађање од хвата

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* KONTAKT