MAČEVANJE U BEOGRADU    

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

ШКОЛА МАЧЕВАЊА
"СВЕТИ ЂОРЂЕ"

 

 

ТЕХНИЧКИ ПОДСЕТНИК ШКОЛЕ МАЧЕВАЊА "СВЕТИ ЂОРЂЕ"

        Поштовани мачеваоци, ради бољег учења и увежбавања радњи на часовима мачевања до даљег ће бити на овом линку, суксцесивно у циклусима постављане фотографије из свих области мачевања које се упражњавају у нашој школи. Све фотографије су преузете из Енциклопедије класично мачевање (Александар Станковић, 2017) Текстуалне детаље, прецизнија упутства, врсте и изглед вежби за савладавање акција можете наћи или у Енциклопедији и Речнику мачевалачких термина, или на самим часовима мачевања.

 

ПРЕЗЕНТАЦИОНИ ВИДЕО КЛИПОВИ НАШЕ ШКОЛЕ

 

ШПАДА

Осталих 50 клипова можете видети на линку (у припреми)

РАПИР

Осталих 46 клипова можете видети на линку (у припреми)

РАПИР - ДАГА

Осталих 35 клипова можете видети на линку (у припреми)

САБЉА

1 2

ДУЕЛНО

1 2

ЈЕДНОИПО - ДВОРУЧНИ МАЧ

1 2

 

 

 

ОБЛАСТ I

ДУЕЛНО МАЧЕВАЊЕ

1. Разоружања полугом

Разоружање 1

     

 

Разоружање 3

     

 

Разоружање 5

     

 

Разоружање 10

     
 

 

2. Разоружање наоружаном руком

Разоружање 1

Разоружање 5

 

3. Фиксирања

Фиксирање 1

Фиксирање 2

 

4. Разоружање гардбатманом

 

5. Разоружање хватом

Хват 3

Хват 4

Хват 2

 

6. Ослобађање од хвата

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* KONTAKT