MAČEVANJE U BEOGRADU    
....
ŠKOLA MAČEVANJA
"SVETI ĐORĐE"
www.macevanje.org

 

NAČIN UČENJA MAČEVANJA U NAŠEM DRUŠTVU

            Svi početnici se prvo bave mačevanjem 19. i 18. veka i to u tri faze: I - Radnje nogu bez mača - mačevalački stav i desetak vrsta koraka najprostijeg linearnog kretanja (napred-nazad). II - Položaji i radnje ruke sa mačem u napadu i odbrani i njihova koordinacija sa radom nogu u pokretu (tehnika napada i odbrane sa po težini najlakšim mačem - floretom: vežbovni mač 18. veka od 500 grama) i špadom: laki bodući mač 18. veka od 700 grama). III - Taktika mačevanja Nakon savladanog mačevanja 18 i 19. veka zainteresovani prelaze na mačevanje drugih epoha i drugim vrstama mačeva. Tada se prvo radi kretanje u raznim pravcima ("manevarsko kretanje"). Nakon toga se prelazi na radnje rukom francuskim rapirom (mač za bod i sečenje perioda 15-18 veka), španskim rapirom, bodežom za levu ruku, dvoručnim mačem (14-15 vek), jednoručnim viteškim i kratkim mačevima starog veka. Da bi se, dakle, naučilo mačevanje 18. veka u elementarnoj formi potrebna je najmanje jedna godina vežbanja. Da bi se elemetarno naučilo mačevanje ranijih perioda takođe je potrebna po godina za svaku vrstu mača. No, raznovrsnost je velika pa i zanimljivost zbog čega je mačevanje "strast za ceo život" jer kako piše u jednom španskom priručniku 15 veka: "Da bi se potpuno naučilo mačevati čoveku su potrebna dva života: jedan duhovni i jedan telesni. I taman kad je za virtuoznost u veštini sazreo u svom duhu on je za nju već prezreo i prestario u svom telu."

 

 

Nije toliko važno da zadatak ispuniš efikasno i uspešno
koliko kakvim si se pokazao dok si ga ispunjavao.
U ispunjavanju možeš biti bezuspešan ali jer, "Način na koji umiremo može učiniti vrednim čitav naš život" (Bušido kodeks),
način na koji si se nosio sa zadatkom može te izdići iznad svakog tvog neuspeha,
kao onaj spartanski u Termopilima.
Isto tako, možeš uspešno ispuniti zadatak ali da sve što si pri tome činio bilo je toliko poražavajuće
da je unizilo i tebe i tvoj uspeh.
Dobar učitelj, zato, jer pridaje najveći značaj tome kakav je učenik,
uvek više promatra njega nego ispunjavanje zadatka koji mu je dao.
Ništa što nam život daje da činimo ne daje nam toliko radi ispunjanja nekog zadatka
koliko nas radi - da bi razotkrio ne da li nešto uspevamo ili ne uspevamo već ko smo i kakvi smo.

"Dnevnik učitelja mačevanja", Aleksandar Stanković

 

 

 

 

 

www.macevanje.org

  

*

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* KONTAKT