MAČEVANJE U BEOGRADU    

  

Svaki OZBILJAN pristup takmičenju u mačevanju (sportskom ili sport-istorijskom) koji donosi takmičarske uspehe (a ne takmičarsku blamažu i sprdnju sa mačevanjem) podrazumeva:

- Klub zvanično registrovan za takmičarski sport.
- Klub sa ne više od desetak članova ukupno pošto svakom takmičaru učitelj treba da se posveti na treningu pojedinačno - individualno najmanje 30 minuta po treningu.
- Najmanje 4 termina nedeljno po 3 sata aktivnog treniranja, a što podrazumeva: 1. kondicioni deo treninga, 2. tehničko-mačevalački deo treninga, 3. taktičko-mačevalački deo treninga i 4. psiho-takmičarski deo treninga; dakle i veoma visok iznos članarine jer je broj članova koji plaćaju prostor manji a broj termina zakupa prostora neuporedivo veći,
- Vlastita skupa oprema koja zahteva lično održavanje.
- Obavezna putovanja širom Evrope na bar 2/3 takmičenja tj. veoma visoko lično finansiranje troškova za put i smeštaj,
- Velika količina slobodnog vremena za odsustvovanje sa posla, škole-fakulteta, porodičnog života... za treniranje i putovanja na takmičenja,
- Visok iznos nadoknade troškova za putovanja, smeštaj i dnevnice za učitelja i asistente koji treba sa učenicima da putuju po svetu,
- Itd. itd...

Svaki drugačiji pristup takmičarskom mačevanju je neozbiljan i naivan tj. najobičniji amaterizam, diletantstvo, foliranje, šarlatanstvo i sprdnja u koje je još početkom 20. veka upalo i zvanično jugoslovensko, a kasnije i srpsko sportsko mačevanje u kome nijedan sportski mačevalac takmičar nikad nije osvojio ni jednu jedinu medalju na svetskim, evropskim ili olimpijskim takmičenjima od osnivanja sportskog mačevalačkog saveza 1928. godine (VIDI: Tablice rezultata).

Dakle, pošto se NE MOŽE u celom Beogradu, a i šire, (što govori 35-godišnje profesionalno iskustvo u ovoj oblasti autora ovog teksta) naći ni jedan jedini mačevalac (zaluđenik-besposličar-bogataš) koji može ispuniti sve gore izložene zahteve, koji je pri tome još i talentovan za vrhunski rezultat i psiho-fizički sposoban i spreman za napore vrhunskog takmičarskog treninga, a koji će za sva svoja ulaganja i vreme dobiti na kraju samo jednu MEDALJU koju će okačiti o ekser pored ogledala, svaka aktivnost u ovom pravcu svakom razumnom čoveku liči na besmisleno zaluđivanje.

 

               

*

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT